HOÀNG XUÂN SƠN

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Hoàng Xuân Sơn : tên thật, bút hiệu.
Bút hiệu khác: Hoàng Hà Tĩnh, Sử Mặc.
Nguyên quán: Nhân Thọ – Đức Thọ – Hà Tĩnh, Sinh quán: Vỹ Dạ – Phú Vang - Thừa Thiên ( Nhâm Ngọ).
Cử Nhân Giáo Khoa Triết Học Tây Phương - Đại Học Văn Khoa Saigon. Cao Học Chính Trị Kinh Doanh.

Trước 1975: Làm công chức, dạy học.

Khởi viết từ năm 1963. Thơ xuất hiện trên Văn, Chính Văn, Nghiên Cứu Văn Học, Khởi Hành, Thời Tập, Nhà Văn ...

Định cư tại Gia Nã Đại (Montreal) từ tháng 11/1981.

Cộng tác với đa số các tạp chí văn học ở hải ngoại và trên liên mạng. Góp mặt trong nhiều Tuyển Tập Văn Chương.

Đã xuất bản:

- Viễn Phố (Thi tập - Việt Chiến, 1988) - tuyệt bản -
- Huế Buồn Chi (Thi tập – Tự ấn hành, 1993)
- Lục Bát Hoàng Xuân Sơn (Thơ – Thư Ấn Quán, 2004)

Dự tính trong tương lai:

- Xuất bản Thơ Quỳnh (Thi tập) song hành với CD Quỳnh Hương trình bày ca khúc của mười nhạc sĩ tiêu biểu.

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME