NGÔ THỊ HẠNH
(HẠNH NGỘ)

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

 

MM

 

Ngô Thị Hạnh (Hạnh Ngộ)

Biên kịch Bút nhóm Nắng Sài Gòn
Chuyên viên khai thác bản thảo Phương Nam Book
Hội viên Hội Nhà văn TP.HCM/ Hội viên Hội Điện Ảnh TP.HCM

FaceBook: https://www.facebook.com/ngo.hanh.10420 (Hạnh Ngộ)
web: http://indochinatheatre.com


 

 

Last modified on 09/14/2014 6:00 PM © 2004 2014 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC