HÀ NGUYÊN DU

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

“ Sinh gần xóm đạo Tha La ...
Cội nguồn nguyên quán chính là ...
Tây Ninh. Chào đời đã khóc ...
chiến chinh. Lên năm mà xót ...
cảnh tình chia hai !! ”

“ Có học càng bị học nó hành nên ...
cứ lấy hành để hành cho cái học !! ”

“ Vào lính ... đỏ lửa !! Vào tù ...
đỏ máu !! Vào Mỹ ... đỏ mắt !! ”

Tác phẩm đã in:
1/ Trong Mùa Lá Xanh - thơ (1970) in chung.
2/ Lối Khác -  Thơ (1998).
3/ Anh Biết, Em Yêu Dấu - Thơ (2001).
4/ Gene Đại Dương “ Thơ Tân Hình Thức”  (2003).
5/ Vầng Thơ Trên Đóa Quỳ Vàng ( 2006) Xuất bản online
6/ 45 Bài Ca Tân Cổ Giao Duyên (với bút hiệu Trường Khanh)

Sẽ in:
Tuyên tập Thơ Tân Hình Thức và những thơ khác
Tuyển tập Thơ Phổ Nhạc ( Do các Nhạc Sĩ phổ thơ Hà Nguyên Du )
Tuyển Tập Nhạc do Hà Nguyên Du sáng tác
Ra CD Phổ Nhạc Từ Thơ Các Nhà Thơ Tân Hình Thức
Ra CD Tình Khúc Hà Nguyên Du

 

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME