GỶANG ANH IÊN

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Tên thật: Bùi Đức Nguyên Vũ
Sinh năm 1984
Bút danh khác: Nguyên Đài, Lãm Yên

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME