ĐỨC PHỔ

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Quê làng Phụng, Thừa Thiên.
Quốc Học Huế, Luật Sàigòn.
69 đi lính, 75 đi tù, 96 đi Mỹ.
Thơ trên Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Tạp chí Thơ, Phố Văn, Khởi Hành...

Đã in:

- “Một Chỗ Về”, Thi tập, Sông Thu Hoa Kỳ xuất bản, 2000.
- “Mùa Tình, Xin Kịp Gặt”, Thi tập, Tạp chí Văn xuất bản, 2002.

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME