ĐÌNH NGUYÊN

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Tên thật : Đỗ tường Nguyên 1963.
Quê: Bình Định.
Trước 1986 dạy học.
Từ đó đến nay: Ẩn cư và làm thơ.
Hiện sống tại Sài Gòn.

 

mm

 

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME