DIỄM NGHI

Tiểu Sử

 

 
 

 

 


Diễm Nghi, sống tại Dallas, Texas.
Hiện là giáo viên trung học
Tham gia nhóm sáng tác Trinh Nữ.
Làm thơ, viết văn theo dòng cảm xúc bất chợt.
Lĩnh vực yêu thích: Văn thơ, âm nhạc, hội họa.

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME