ĐẶNG TIẾN

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Đặng Tiến, sinh năm 1940 tại Quảng Nam.
Viết phê bình, biên khảo từ năm 1960 cho các báo khắp nơi.
Hiện dạy Văn Học Việt Nam tại Đại Học Paris 7, Denis Diderot.

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME