ĐẶNG THÂN

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Tôi dạy học và viết văn-thơ.
Hiện nay đang ở Hà Nội.

Tôi rất ủng hộ những trào lưu mới tìm ra những lối đi phong phú để biểu cảm được hết những xúc cảm mong manh trong sâu thẳm lòng người.

Tác phẩm đã in: Đã có nhiều tác phẩm thơ, truyện và tiểu luận tiếng Việt được đăng trên báo chí trong và ngoài nước như Người Hà Nội, Ngày Nay, Khảo cứu Văn hóa Phương Đông, Nhân Dân, eVăn, talawas, Tiền Vệ, Thơ Tân Hình Thức, Tạp chí Thơ ...

Các sáng tác thơ bằng tiếng Anh đã được xuất bản tại Mỹ trong các tuyển tập "The Colors of Life", "Eternal Portraits" và "Who's Who in International Poetry" do nhà xuất bản Watermark và Thư viện Thi ca Quốc tế ấn hành; và xuất bản tại Anh trong các tuyển tập "Colours of the Heart" và "Labour of the Heart" của nhà xuất bản Noble House.

 

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME