CHU VƯƠNG MIỆN

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

 

Tên thật: Nguyễn Văn Thưởng.
Bút hiệu: Chu Vương Miện, Phương Hoa Sử.
Bắt đầu viết từ đầu thập niên 1960.

Tác phẩm: Đêm Đen 20 tuổi, Tiếng Hát Việt Nam, Lời Phản Kháng, Phía Mặt Trời Mọc, Đất Nước, Văn Học Dân Gian.

Giải Đồng hạng Thi ca Đài Phát Thanh Quốc gia năm 1965.
Thư ký tòa soạn Tạp chí Sóng, Canada.

 

MM

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME