BÙI CHÁT

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

Quê: Thái Bình.
Di cư vào Nam 25 năm trước khi sinh [1979] tại Hố Nai, trong một gia đình công giáo; bố là thợ xây, mẹ không làm gì hết.
Cử nhân Văn chương 2001.
Chủ trương Giấy Vụn.
Hiện sống tại Sàigòn bằng nhiều cách, kể cả bán bánh mì.

Tác phẩm chính: Xáo Chộn Chong Ngày, 2003.

mm

 

 

 

Last modified on 02/26/2007 - 3:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME