BIỂN BẮC

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

 

Tên thật là Vũ Nguyên Quang-Vũ, thế hệ hậu-nội-chiến 7x sinh tại Sài-Gòn.

Rời Việt Nam năm lên 12, hiện sống tại Hà Lan và làm tư vấn về ngành quản trị và tổ chức xí nghiệp.

 

mm

 

 

 

Last modified on 06/11/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC