HÀ BẠCH QUYÊN

Tiểu Sử

 

 
 

 

 

 

Tên thật : Nguyễn Thị  Duyên
Sinh : 16/6/1956
Bút hiệu trước 1975 : Thương Thanh Duyên

 

MM

 

 

 

Last modified on 05/30/2013 - 3:30 PM © 2004 -2013 www.thotanhinhthuc.org.
HOME