NGÀY GIỖ ĐẦU
(22-3-2007)

NHÀ THƠ THANH TÂM TUYỀN
(1936-2006)

 

 
 

 


Trong bài viết “Kinh Nghiệm Sáng Tác Trong Tù”, ông viết: “Trong tôi bấy giờ có gì? Gia đình, bè bạn, thơ đã đọc và nhập tâm.”  Bằng khởi đầu như thế, chúng tôi muốn dành ngày giỗ đầu, 22 tháng 3 – 2007, cho riêng gia đình và thân hữu nhà thơ để bày tỏ sự mất mát của họ. Gia đình và bè bạn là những người đồng hành với ông, khởi từ lúc bắt đầu cuộc đời gia đình và văn nghệ. Nhưng bè bạn ông, bây giờ người mất người còn. Hiện diện nơi đây chỉ là những hình ảnh mà chúng tôi đã sưu tập được. Nhưng hình ảnh có khi lại nói lên được đầy đủ sự lặng thinh hơn là chữ viết. Ký ức về người bạn năm nào, nếu ghi xuống, chưa chắc bày tỏ được hết mọi điều vì ngôn ngữ thật sự đã bất lực trong lúc này.

Bên cạnh hình ảnh, chúng tôi có bài viết của anh Phạm Kiều Tùng, một người đọc lặng lẽ và lý tưởng về thơ Thanh Tâm Tuyền, và cũng là người thân cận còn lưu giữ nhiều bản thảo của nhà thơ. Chúng tôi cũng may mắn có được một bài viết của ông, “Kinh Nghiệm Sáng Tác Trong Tù” viết từ năm 1993, cho đến nay vẫn chưa phổ biến. Ngoài ra, chúng tôi có phần tư liệu, ghi lại một ít hình ảnh sinh hoạt của nhà thơ sau 1975. Như vậy cũng phù hợp với tính đơn giản và trang trọng đối với đời sống và chữ nghĩa của ông.

Tưởng niệm, nhân ngày giỗ đầu, tuy thế lại là sự chuẩn bị rất công phu của chúng tôi, để ghi nhớ sự đóng góp rất lớn của ông đối với nền thơ Việt. Và chúng tôi mong rằng, bạn đọc và thân hữu khi bước vào phần tưởng niệm này, xin bỏ ra ngoài những quan điểm, chính kiến, dành một phút mặc niệm, nghiêng mình trước anh linh nhà thơ.

Chân thành cảm tạ.

 

 

 

 

Last modified on 03/21/2007 10:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME