TƯ LIỆU

Đặng Tiến sưu tập

 

 
 

 

 

 

mm

Chân dung Nguyễn Gia Trí
Sơn dầu 70cm x 80cm, sưu tập Đặng Tiến
Giá bán 4000 Euros

 

mm

Bến Cũ, Sơn dầu, 2004, 45 cm x 50cm

 

mm

Chị Em, 1972, 80cm x 90cm
St. HQB

 

mm

Chõng Tre

 

mm

Cổ Tích, bản phác thảo

 

mm

Cổ Tích, bản hoàn tầt

 

mm

Gió Đông

 

mm

Ký Ức

 

mm

Màn Kịch Cuối

 

mm

Trang Điểm

 

 

 

Last modified on 10/01/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUC LUC