THƠ

Nguyễn Đăng Thường

 

 
 

 

 

 

 


Đông Phương Hồng, Mặt Trời Đen!

Mến tặng những người yêu Tổ Quốc Quê Hương đã đang sẽ ký tên vào bản TUYÊN CÁO CỦA NGƯỜI VIÊT NAM YÊU NƯỚC.

Riêng tặng các sinh viên và những đồng hương đã tham gia cuộc biểu tình ngày 9 tháng 12 năm 2007 tại Hà Nội và TP. Hồø Chí Minh đòi Bắc Kinh trả lại ngay lập tức Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam.

1.

Trí thức Mỹ đã xuống đường chống chiến tranh Việt Nam.
Trí thức Pháp đã biểu tình chống chế độ thuộc địa ở Đông Dương.
Trí thức Anh đã chống Oa-sinh-tơn trong chiến tranh Việt Nam.

Trí thức Việt Nam nội và ngoại đang cố hết sức mình.

Trong khi Bắc Kinh cưỡng chiếm Tây Tạng
Và trắng trợn xâm lấn lãnh thổ Việt Nam
Trí thức Trung Quốc đã và đang làm gì nhỉ?

Nhẩm xà xơi bánh bao?
Đọc Kim Dung và xem Totem Sói?
Chờ coi thế vận hội điền kinh?

2.

Con khủng long của châu Á
Đã mọc thêm đầu thêm chân
Thêm nanh và thêm vuốt
Chễm chệ trên đống vàng đỏ
Khinh thường dư luận quốc tế
Dám hâm dọa cả Giáo Hoàng.

Phản đối Nhật Bản hãm hại Nam Kinh
Nhưng chính mình lại lưu manh tráo trở
Ức hiếp láng giềng khiếp nhược hay khiếp sợ
Đài Loan Miến Điện Tây Tạng Việt Nam.

3.

Đả đảo!
Đả đảo!
Đả đảo!
Đông phương hồng!
Mặt trời đen!
Down!
Down!
Down!

4.

Một thằng mao hui nhị tì
Triệu triệu thằng mao con mở mắt hí.

5.

Nếu muốn thiên hạ thôi chửi mắng
Thì phải dẹp ngay cái trò mọi rợ nhố nhăng
Hán Cao Tổ bàng trướng thượng tay hạ cẳng
Vạn lý trường niên thói xâm lăng.

6.

Bạn hỏi: Khua chiêng gióng trống
Đánh võ miệng ích lợi gì?

Câu hỏi tuy sáng suốt nhưng vị kỉ và dị kì!

Xin thưa: Chí ít thì
Cũng thơm mồm những kẻ tay không.

London
13.12.07.

 

 

 

Tránh mao Chẳng xấu Mặt Nào

Ê ngộ ghê, ôi hài hước!
Im lặng như phim câm Sạc Lô.
Chả thấy đồng chí nào tuyến bố:
Đánh Mao cứu nước!

Hay là
Đồng chí ta chờ lúc đi sứ Trung Hoa
Dâng sớ xin mở đại sứ quán Trường Sa
Và lãnh sự quán Hoàng Sa
Để tiện bề trao đổi văn hóa độn đần
Ẩm mốc thực dân
Phở ruồi Ba Đình
Mì chó Bắc Kinh?

Hoặc giả
Có đảng đỉnh cao
Trí tuệ nào đó ở Thăng Long Thành đã
Đẻ ra được một khẩu hiệu năm sao:

TRÁNH MAO CHẲNG XẤU MẶT NÀO!

 

 

 

Last modified on 12/11/207 - 11:00 AM © 2004 -2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME