Tại sao có nhiều người chống đối thơ tân hình thức.
Phải chăng thơ tân hình thức không thích hợp với những nhà thơ Việt?

 

 
 

 

Thời nào cũng vậy. Những thay đổi nào cũng gặp sự chống đối. Những người làm thơ hàng chục năm theo những thể thức cũ, khi không thoát khỏi thói quen và không có khả năng thay đổi thì đương nhiên họ phải chống đối. Ðáng nói, lúc nào họ cũng là những số đông áp đảo. Khi chống đối, họ phải dùng mọi phương cách, nhưng chỉ có điều duy nhất họ không biết là cái hay của thơ tân hình thức. Ðây là điểm làm cho sự chống đối của họ thất bại.

Nhưng tất cả sự chống đối đó nếu nhìn ở khía cạnh tích cực, lại là động lực đẩy chúng ta tiến tới. Cách trả lời duy nhất là có được những bài thơ hay. Bởi vì khi chúng ta chấp nhận được những lời khen thì cũng phải chấp nhận được những lời chê. Khi bị bỏ lại đằng sau. đương nhiên họ phải chống đối, đó cũng là chuyện thường tình.