Tập thơ “Thanh Xuân” do Tạp chí Văn được
xuất bản năm 1992. Bìa Thái Tuấn,
Phụ bản Duy Thanh, Thái Tuấn.
Chủ trương xuất bản Trầm Phục Khắc, Lưu Hy Lạc.
Đây là tập thơ chấm dứt một thời kỳ sáng tác
của tác giả để chuyển qua một thời kỳ khác.

 
 • Lệ
 • Phiêu Diêu
 • Tinh Mộng
 • Ở Bidong
 • Trưa
 • Tàn Đông
 • Thử Vẽ Phác Chân Dung Một Thi Sĩ
 • Nghe Đàn
 • Tự Ca
 • Mắt Cũ
 • Trưng Bày
 • Xâm Ca
 • Góc Trọ
 • Rã Rời
 • Hoa Khói
 • Cội Thề
 • Mong Manh
 •    
    ©2006 thotanhinhthuc.org. All rights reserved.