Tập thơ “Dấu Quê” gồm ba phần: Cấu Trúc, Dấu Quê và Ngục Biếc, như nét vẽ nguệch ngoạc một nẻo đường, mang ý nghĩa: Chúng ta thúc đẩy phải ra đi bởi vì vẫn ám ảnh có một chỗ quay về.
“Ngục Biếc” được hoàn tất vào khoảng 1984, nhân vật và khung cảnh có thật, tác giả chỉ thêm vào lời nói như một bài thơ trong dạng kịch.
Tập thơ được Trầm Phục Khắc và Văn Mới chủ trương xuất bản năm 1996 tại Orange County, California, Hoa kỳ.

Bìa “Seatle by Night -
Arrylic on canvas của họa sĩ Nguyễn Đại Giang.
Phụ bản của các họa sĩ
Thái Tuấn,
Ngọc Dũng và
Đinh Cường.

 
 
 • Phần 2 Dấu Quê
 • Bến Sương
 • Nghi Hoặc
 • Chốn Khác
 • Khoảng Khắc
 • Giả Tảng
 • Ấm Ớ
 • Gửi Người Đồng Hành
 • Khói
 • Phần 3 Ngục Biếc
 •    
    ©2006 thotanhinhthuc.org. All rights reserved.