Xuân Thủy

VÔ ĐỀ

 

 
 

 

 

                                                                                     
mm

 

Nhìn nhìn nhìn và nhìn
Vào đôi mắt ai đó
Một câu hỏi hay không
Làm gì có câu hỏi
Nào nào đâu vì ai
Mà chả có câu chuyện
Của riêng ai Cần gì
Biết Cần gì một câu
Hỏi về cuốn tiểu thuyết
Chưa ai đặt bút viết
Và cuốn tiểu thuyết trên
Giá sách của một nhà
Sách lẫn lộn trong mớ
Hổ lốn đời thường tiếng
Anh phong thủy học làm
Giàu học nấu ăn một
Món ăn tinh thần từ
Từ thấm dần vào trong
Tim sau khi mớ hỗn
Độn kia được bán hết ...
Nhà sách vẫn chưa đóng ...
Được sự Trang trọng tâm
Hồn tôi vỡ nát không
Như những gì tôi muốn ...

XT 20.9.2013

 

 

Last modified on 09/22/2013 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC