Xuân Thủy

NHỚ PHÁ TAM GIANG

 

 
 

 

 

                                                                                     
MMLy trà sáng chớm lạnh vì mưa
ngắm người qua chẳng ai ngắm mình
chẳng có em ly trà sáng nay
đâu rồi đâu rồi ly trà mùa

dông bão chúng mình chìm trong bão
ngắm nhìn nhau cái tình người muôn
năm cũ muôn thưở trước đất lở
trời mây đắm mặt hồ gương ngắm

mặt người qua tờ báo sáng đón
cơn bão đầu tiên như chúng mình
thưở trước ngày nắng không báo hiệu
cơn bão sớm chớm lạnh nụ cười

em có còn nhớ Phá Tam Giang
cửa Đại đất lở trời long trong
mắt ai cửa Tư Hiền chớm lạnh
ngắt hớp trà vô vị cay đắng

trời ... đâu rồi đâu rồi ly trà ...

XT-NĐB 20.6.2013

 

 

Last modified on 02/16/2014 6:00 PM © 2004 2014 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC