Xuân Thủy

KHÔNG HIỂU ĐƯỢC

 

 
 

 

                                                                               

mm

Ở giữa sự thật là những gì
lấp lửng điệu nhạc xập xình nhưng
làm người ta quên, quên cái chán
chường, quên cả sự ngu dốt không

hiểu được của mình ... những cơn đau
đau không còn thuốc chữa chỉ có
quên đi … ta không thể yêu thương
cụ bà đơn độc trong phố đêm

giữa mùa xuân gầy guộc đất nước
héo mòn và người tài ở cả
đâu rồi - lời chân thật cũ làm
đau cơn đau nhỏ làm bùng ngọn

lửa lớn thiêu rụi hết giữa lúc
người ngủ say.

2/2013

 

 

Last modified on 02/12/2012 6:00 PM © 2004 2012 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC