Xuân Thủy

GIÓ NGƯỜI TA

 

 
 

 

                                                 

                                 

mmTa đang ở đâu? Ta đang trôi
đi trôi đi không ở đâu cả ngay
cả ngỡ rằng ta đang trôi đi
trôi đi giữa dòng sông sa mạc

(gió...) thành phố biển người hay ... gió

Ta là ai? Là cha ta một
một người ta không hiểu được một
cuốn sách ta không hiểu nổi em
ta không ôm nổi một vòng tay ...

(gió ...) xô đẩy chen lấn dành giật

là Anh ta đã lạc giữa đường
Cái Quan giữa đường đèo ta lạc ta
đứng khóc vì không hiểu nổi ta
cũng không hỏi ta đang ở đâu ta

vì khi đó ... ta tìm ta đến
người đàn bà hoàn nguyên mãi lạc
giữa đường không ôm nổi vòng tay
trả lời nơi ta là ai vì ...

một con phố nhỏ ... không xô bồ
và cả xô bồ nữa ...

24.6.2013


     

 

Last modified on 06/25/2012 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC