Xuân Thủy

CÔNG VIÊN GHẾ ĐÁ

 

 
 

 

 

                                                                                     

mmghế đá công viên công viên
ghế đá một bờ cây lá
bên bờ vai ai ta ta
tựa vào nhau quên nhau quên
quên cuộc hồng trần quên
màu xanh lá quên đường
quên xá mắt tựa vào nhau
kể về quá khứ kể cho
nhau nghe chuyện gì chưa kể
như người trên phố trên bờ
hiên quen trên mặt tường nhà
người người gặp gỡ mà sao
không sao biết được về nhau
về từ ngày em sinh từ
ngày anh sinh những gì chôn
dấu không nói được cùng ai
chỉ còn lại em lạc giữa
rừng xanh lá xanh xanh màu
em tươi em đang hát anh
nghe chuyện vui chuyện buồn chuyện
không nói được cùng ai trên
đời chỉ còn lại anh lắng
hồn trong em nghe chuyện đời
đang kể... ghế đá công viên
công viên ghế đá anh ... em ...
là cặp tình nhân đang chết ...

26.12.2013

 

 

Last modified on 012/13/2013 6:00 PM © 2004 2014 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC