Xuân Thủy

CÔ GÁI BÁN BIA

 

 
 

 

 

                                                                                     
mm
Cô gái bán bia này cô
Gái bán bia ơi tôi ngồi đây đây
uống bia cô bán bia
nào đâu biết được đời cô vui buồn
từ đâu đến đây trôi dạt
về đây từ quê lên phố hay từ
đâu đến đây đây thôi thì
cô đến đây hát lên khúc ca đời
ta từ đâu đến đây cùng
ngồi đây cạn ly này mà làm sao
tôi có thể biết được cô
thế nào đâu thế nào đây hay cô
hãy hát tôi nghe khúc ca
đời hạnh phúc ... cho tôi cạn ly cùng
tôi vui cạn ly nơi phố
này phố lớn Sài Gòn ánh đèn xanh
đỏ cô hát khúc ca những
ngày trôi lên phố lớn từ quê nghèo
đi xin việc quán xá Sài
Gòn nơi đâu cũng đề tuyển tuyển nhân
viên nào phục vụ nào pha
chế nào dee-zay nào mà ai ai
nhận việc nào là pho-to
hồ sơ cô gửi lại đây khi nào
xem xong sẽ gọi gọi cô
lên phố lớn từ quê nghèo trong tay
chẳng một đồng mô mà đợi
mà chờ phòng trọ tiền ăn còn lại
gì mà chờ mà đợi tiền
đâu đi học tiếng Anh tiếng em với
cả dee-zay cơ mà nào
đâu ai gọi cô đâu pho-to pho-
to cũng bằng tô cơm bát
bún ngày Sài Gòn bởi cô nào quen
biết ai ai anh em cũng
có bao người cảnh khó cùng quê biết
cậy nhờ vào ai đây dân
Sài Gòn rứa đó mần ơn không quen
không biết ai mà tin nhỡ
đâu ăn cắp ăn trộm còn gì dân
Sài Gòn ơ dân Sài Gòn
rứa có gì cơ thôi thì em đi
làm công nhân hai ca mười
hai tiếng lương em kha khá chẳng còn
thời gian biết mặt trăng mặt
trời đất Sài Gòn ơ đất
Sài Gòn ơ làm nhân viên bán thuốc
làm trình dược viên làm bán
hàng đa cấp ơ Sài Gòn ơ làm
công nhân tăng ca thứ bảy
chủ nhật có tiền về quê Tết này
cha mẹ may mà không bệnh
còn em làm cô gái bán bia lương
em chỉ đủ nửa tiền ăn
nửa gửi về nhà cậy nhờ anh tiền
típ anh cho em còn dành
em mua của làm tin em lập gia
đình làm ăn cái chi bây
giờ thôi thì bán bia may nhờ rủi
chịu chịu khó vài năm nữa
vốn lưng bát gạo đong đầy em lo
một chốn cùng anh chui vào ...

21.12.13

 

 

Last modified on 12/23/2013 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC