Xuân Thủy

AI

 

 
 

 

 

                                                                                     
mm

 

Nếu là đếm là đếm sẽ bao nhiêu
Bao nhiêu bên này bên kia
Bên kia nữa là đau là vết thương
lành lặn sau những đụng chạm
những đổ vỡ những tiếng nổ dây gai
chiến tranh hay hòa bình đâu
phân biệt được những người chính nghĩa
hy sinh thân lìa xác thân
gia đình tan tác chia đàn xẻ nghé
chỉ đếm người chết đâu đếm
người trở về người chia tay tổ quốc
hòa bình hay chiến tranh thêm
những nụ cười ảo ảnh tiếng khóc thực
ra nhưng chẳng ai nghe thấy
vì còn đang cười trong ánh sáng mới
nhưng lúc trở về giấc ngủ
ngủ mê sảng ngủ vùi cho quên đi
để còn mai đã quen cười
như quen chiến đấu rừng thiêng nước độc
vì phải đứng lên như phải
cười cho quen ngày hòa bình đã ký
Nếu là đếm là đếm sẽ bao nhiêu
Bao nhiêu bên này bên kia
Bên kia nữa ai còn giọt nước mắt...

 

 

Last modified on 10/21/2013 6:00 PM © 2004 2013 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC