TỔ KHÚC THỨ 5
V.ũ

 

 
 

 

                                                                                      

Không cần một chủ nhật
buồn thì trời vẫn u
ám và ảm đảm như
bài ca của Thái Thịnh
đang văng vẳng trong chiếc
loa máy tính cũ kĩ
của một ngày thứ năm
trời vẫn nhiều mây như
thế đã không thể đánh
thức hắn sớm hơn cho
bất cứ một niềm vui
nào để hắn thôi ảm
đạm như bài ca giờ
cũng không biết là của
ai đang văng vẳng trong
tiếng phong linh treo bên
cửa vắng.

 

 

Last modified on 12/29/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC