Vương Quỳnh Ngọc

CHÔN TÊN
CÁI BÓNG – MẤT – BUỒN – IM LẶNG

 

 
 

 

 

 

mm                                                

CHÔN TÊN

Tôi viết tên mình thêm một
lần nữa lên gai nhọn rồi
đâm rách nát trái tim chính
tôi khi máu trong người đã

chảy cạn thì tôi chỉ cần
nhìn đời bằng linh hồn của
kẻ tự sát bởi cái gai
nhọn sau khi đào một hố

sâu bạc nhược ném cho bọn
tiểu nhân cái nhìn khinh miệt
tôi quyết định chôn cái gai
mà đã viết tên mình trên

đó anh đừng vội bốc nấm
mồ nhé hãy để tên tôi
được nằm dưới hố sâu
bạc nhược như kẻ tự sát

 

mm

 

CÁI BÓNG

Tôi và cái bóng lúc nào
cũng bên nhau khi ánh trăng
soi đằng trước cái bóng lại 
đằng sau ngay cả khi không

còn chút ánh sáng le lói
cái bóng hòa vào tôi một
cách tự nhiên và như vốn 
phải thế nhưng mọi người chỉ 

thấy tôi chả khi nào nhìn 
thấy được cái bóng đằng sau 
ngay cả khi ánh trăng soi 
đẳng trước để rồi đêm nào 

tôi và cái bóng cũng hòa 
làm một cho đến khi mọi 
người nhìn cũng chỉ thấy mình 
tôi dù ánh trăng đằng trước...!

5-4-2014

 

 

mm

British artist Julian Merrow-Smith  

                             

MẤT

Ngày đầu tiên khi đi 
lại trong cái khuôn mới
thực, cực kì khó chịu
nhưng tôi không nói dù

chỉ một câu, tôi tự
hỏi rằng liệu cái gì
đã làm cho tôi cảm
thấy cực kì khó chịu

ấy, nó đang tồn tại
như thế nào mà khiến
tôi không nói được trong
ngày đi, lại đầu tiên

những thứ tưởng chừng quen
trong cái khuôn mới lại
là những lỗ hổng rất 
lớn trong thẩm định giá 

trị làm tôi mất một
ngày để tôi thích nghi
với những thứ trong ngày
đầu tiên tôi đi, lại

mà không nói một câu
với những thứ tưởng chừng
như quen nhưng thực ra
lại cực kì khó chịu

thế đấy…!

21-4-2014

 

 

mm

 

BUỒN

Tôi vẫn biết anh đang
ở đây một cách lặng
lẽ và cầm từng cây
kim đâm vào tim tôi

như người ta cắm những
cọc nhọn xuống nền cái
móng nhà, như củng cố

sự vững chắc của nỗi

đau, dẫu tôi có quay 
lưng lại thì vẫn biết
anh đang ở đây một
cách lặng lẽ và đóng

cho chặt những nỗi đau
vào tim tôi bằng những
cây kim, giả như anh
có nói với tôi dù 

chỉ một tiếng thì nỗi
buồn của tôi vẫn ở
đây như chính nền của
cái móng nhà bị đóng

chặt bởi những cọc nhọn …

18-4-2014

 

 

mm

 

IM LẶNG

Có rất nhiều thơ được
cất vào một nơi mà
chúng không được ai lấy
ra như vốn thế cho

dù anh đã làm rất
nhiều thơ nhưng ai sẽ
lấy những bài thơ đó
ra mà không phải là

em? Ai là người sẽ
đọc những bài thơ khi
anh làm xong lại cất
chúng vào một nơi mà

chỉ có em mới là
người lấy chúng ra như
vốn thế và em luôn
thắc mắc tại sao anh

lại chỉ làm thơ rồi
cất chúng vào nơi không
ai có thể lấy những
bài thơ đó, ngoài em ... ???

17-4-2014

 

 

Last modified on 04/10/2014 6:00 PM © 2004 2014 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC