THẾ RỒI, LẨN THẨN

Vương Ngọc Minh

 

 
 


 

 

Cho dù thời tiết có thế nào, cứ mỗi bận
vượt qua khỏi lằn ranh giữa phố tàu và phố
ý tôi đều đua mắt liếc vào mấy tiệm bán
thịt của bọn ý. Những bài thơ của l... những

câu thơ của a... đuợc sắp lớp lớp trong tủ
đông đá ở north beach. Mấy tiệm bán cá phía
dưới phố tàu thì thực bẩn thỉu. Hai bức hình
vẽ trên vách của d... một trên telegraph-

hill/ một ở sf art institute màu
sắc vẫn còn nguyên. Mấy tay thái thịt khu phố
ý thì thực phốp pháp, bệ vệ/ mấy tay chuyên
bán cao đơn hườn tán - mãi võ sơn đông khu

phố tàu thì thực hom hem, hôi hám. Bọn việt-
nam thì đâu đâu cũng treo đầu heo bán thịt
chó, đĩ bợm, già mồm. Con đường chestnut đâm
ngang đường bay từ ngày 3 tháng 5 cho đến

ngày 24 tháng 8 nhiều xác chữ từ nhiều
bài thơ của tôi đã trương, căng phồng nằm vắt
qua đường ray calbe car, lềnh khênh. [cũng ngày
đó trong căn nhà gần biển, ty lặng lẽ điên

lặng lẽ thắp một trăm lẻ hai ngọn nến.] mà
anh t… thời tiết dẫu thế nào tôi cũng ở
đây, khi ánh nắng chiều vừa tắt trên north beach,
ngang qua mấy tiệm bán thịt của bọn ý, dù

thế nào tôi cũng đưa mắt liếc vào. Chúng sạch
sẽ làm sao. Bọn thổ công phố tàu vẫn bán
y chang những con vịt quay béo nguậy. Còn mấy
tập thơ tắm đẫm chất thiền của g... thì còn

nguyên ở city lights books. Nơi quầy sách của
goodwill tôi tìm thấy quyển notes of a dir-
ty old man, tay tính tiền nói chắc nịch - 1
đồng 99xu. Thằng c... cho mấy quyển sách,

lâu, không đọc nó nói cuối năm nay về việt-
nam sống. Tôi mang vất mấy cái áo đã mặc
suốt mấy mùa thơ tôi chết dở cùng mấy quyển
sách thằng c... cho vào sọt rác. Ty đã hết

điên [trong căn nhà gần biển, lặng lẽ tôi thổi
tắt một trăm lẻ một cây nến, nhận đúng thêm
một tuổi.] ngang mấy tiệm bán cá bẩn thỉu khu
phố tàu, nhiều con cá trong đó đã chết hai

mắt chúng mở trừng trừng, đi được một đổi, ngoái
lại thấy chúng vẫn mở trừng trừng. Thế mà tôi
cứ sống. Từ chỗ đường bay với power cầm
miếng thịt trừu về, băng qua telegraph hill

tối như bưng, phải thu cho anh i... rằng, san-
francisco trời, đương gió máy.

 

 

 

Last modified on 09/23/2007 - 7:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME