THERAPY

Vương Ngọc Minh

 

 
 

 

 


anh đến nơi thì bọn họ, tất cả
gồm 5 người - 3 nữ/ 2 nam (có
thể, đây chỉ như một thứ liệu pháp

âm thịnh dương suy) đương vây quanh hai
chữ fuck me, đây, rõ ràng một thứ
rất đời thường, phần anh, luôn được kể -

kẻ chỉ ngồi bên mép rìa, cố hóng
cho ra chuyện mà chuyện có ra chi;
đột nhiên đứng phắt dậy rời khỏi phòng,

nàng, một trong số bọn họ gồm 5
người - 3 nữ/ 2 nam, ném về phía
tôi một cái nhìn đầy sẩm tối, nói

ngay tình, anh cũng chỉ như kẻ ngồi
bên mép rìa hóng chuyện, việc ném về
phía tôi một cái nhìn đầy sẩm tối

thực, chả khác nào nàng mắng vô mặt
anh - fuck you, asshole (cũng có thể
diễn giải ra fuck of/ fuck all) khi

đó, vây quanh hai chữ fuck me, hết
người này kêu lên - đụ tao, người nọ
gào - chơi tao, còn người khác nữa tỏ

vẻ hết sức thống khoái rên rỉ - địt
tớ, đéo đi... nên nhớ, anh bao giờ
cũng được kể - như một kẻ ngồi bên

mép rìa cố hóng cho ra chuyện mà
chuyện có ra chi, về bài thơ fuck-
me, nhà thơ đinh linh dịch - đụ tao

trên tiền vệ, trong trường hợp anh đương
làm tình, tôi cho dịch thế quả đắc
địa bởi ai trong đời cũng đã từng

nghe bên tai ”fuck me... fuck me hard”
còn dưng không đứng phắt dậy ném về
phía tôi một cái nhìn đầy sẩm tối,

lúc tôi cũng chỉ như kẻ ngồi bên
mép rìa kể luôn cuộc đời thì, chả
khác nào nàng mắng vô mặt nghe ra

tuyền những chữ - fuck you - fuck of - fuck
all, asshole; nhưng, thưa bác sĩ, đêm
tôi còn trằn trọc.

 

 

 

Last modified on 08/15/2007 7:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME