PHỨC TẠP, THÌ THỰC TÌNH CẢM

Vương Ngọc Minh

 

 
 

 

 

 

Kinh nghiệm cho thấy, chịu
Đấm ăn xôi ngõ hầu
Bước hẳn ra ngoài bóng
Ta thiệt, chẳng dễ chút

Nào. Sự sắp đặt thì
Không hề mang tính an
Bài ở đây, hay bất
Cứ đâu, tôi nghi như

Vậy, vấn đề là tình
Cảm, để diễn giải, xin
Lỗi, phải mượn mười dòng
Dưới đây nói hộ bởi

Kinh nghiệm cho thấy...

(Tình cảm thì tôi không có
Tôi thì không có tình cảm
Không tình cảm thì có tôi
Tôi thì không tình (nhưng) có cảm
Tình thì tôi có (nhưng) không cảm
Cảm thì tôi có (nhưng) không tình
Tình cảm thì tôi có không?
Cảm tình tôi thì không có
Không, tôi thì có tình cảm
Có không ? tình cảm (thì) là tôi*.)

Giải quyết vấn đề tình
Cảm rất phức tạp; gặp
Bà già vợ sồn sồn,
Bức xúc lắm, chữ nghĩa

Bề bề thần lồn nó
Ám là mê mẩn đời
Cũng như, bứt ra hẳn
Bóng ta thực, không dễ

Chút nào. Cho một ngày
Mới, tới, có lẽ, quyết
Không sắp đặt những tiếng
Nói làm xàm, nghe ra

Trong lúc chập chờn vào
Câu đầu, bởi thơ rõ
Ràng, mỗi đứa hiểu một
Cách (hiểu thơ theo cách

Của ông bùi giáng không
Giống cách của ông thanh
Tâm tuyền, ông hữu thỉnh
Thì, lại hiểu hệt ông

Hồ chí minh.) vấn đề
Ở đây phải nói, tình
Cảm hết, tất nhiên lúc
Trên trời tình cảm khác

Khi dưới biển, cứ tuần
Hai lần, mỗi lần tôi
Lội đúng 3 miles, vị
Chi 6 miles cho hai

Lần lội như thế đến
Trader joe’s, mua
2 chai pinot noir
2004 hiệu

mission point sản xuất
Từ central coast of-
California giá
8 Dollars/ 99-

Cent, chẳng qua cũng bởi
Tình cảm dành cho rượu
Đỏ đấy thôi.


*Tình Cảm, thơ Nguyễn Thị Ngọc Nhung, tạp chí Thơ số mùa Thu/ 1998.

 

 

 

Last modified on 08/23/2007 8:00 AM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME