NHỚ PHẠM CÔNG THIỆN

Vương Ngọc Minh

 

 
 

 

                                                                                     


Ngồi bứt lông mũi.
- không hẳn không có
việc gì làm. càng
không hẳn buồn buồn

[gió chiều nào che
chiều nấy.] khi phải
nói giữa việc cắn
móng tay tới chuyện

bứt lông mũi thực
ra chỉ cách một
gang tay, tôi không
có ý phân trần

ở đây (bấy giờ
ông khánh trường ưa
kêu ca đời sống
sao quả nhiêu khê.)

- em thì em “don’t
care”. tôi nói kiểu
cho có nói: “thơ...
thiệt, đến thế là

cùng.” em bảo liền
“ối! chàng chả thực
tế chút nào… ông
phạm công thiện có

những câu đại loại
“tôi đau trong tiếng
gà xơ xác- một
sớm bông hồng nở

cửa đông.” đấy là
lúc ổng đương phân
thân - 1 vừa sống
ở paris,  1

vừa sống ở mỹ -
tho, nghe chửa! – nghe...
nghe chửa. ngồi tỳ tỳ
mới mấy tiếng mà

đã hơn nửa chai.
đúng phát ý thức
bùng vỡ (triết lý,
cuộc đời chả là

cái quái gì ở
đây.) tôi cứ như
bụng “phân thân ra
thế thì ổng có

bứt lông mũi không
ta?“ 

 

 

Last modified on 07/05/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC