Vương Ngọc Bích

LỆNH - CHÓ

 

 

 
 

 

    

Image result for point realism paintings

LỆNH

Được lệnh viết LỆNH
lệnh là lệnh nên
phải viết LỆNH thôi
nhưng phải viết ra

sao đã là lệnh
thì luôn là lệnh
chả vui thú gì
làm theo lệnh cho

dù lệnh ấy chỉ
là viết LỆNH nên
đã kiếm kế hoãn
binh thi hành cái

lệnh ấy từ tối
qua đến chiều nay
nhưng đã là lệnh
thì dù có hoãn

dù có chán dù
có bất tuân dù
có bực dọc dù
có miễn cưỡng dù

có lười dù có
hứng hay không dù
sao sao nữa thì
cũng sẽ đến lúc

thi hành nên giờ
đang ngồi viết LỆNH
và nghĩ về những
cái lệnh và cái

thái độ của kẻ
ra lệnh và cái
tâm trạng của người
thi hành lệnh thường

thì chẳng gì hay
hớm nhưng trong trường
hợp này còn lâu
mới như thường

                                                                                 

Image result for dog painting

Tranh Richard Ansdell


CHÓ

ở cái xã hội này
con chó phụ thuộc vào
thằng chủ để sống bọn
trộm chó phụ thuộc vào

con chó để sống con
của bọn trộm chó phụ
thuộc vào bố mẹ nó
để sống thầy cô của

bọn nhóc đó phụ thuộc
vào việc bọn nhóc đó
đi học hàng ngày để
sống con của các thầy

cô phụ thuộc vào bố
mẹ nó để sống hàng
ngày bố mẹ chúng nó
mua rau mua thịt của

các bà bán rau các
ông bán thịt các ông
bán thịt các bà bán
rau mua lại từ các

người nông dân người nông
dân bán được xu nào
thì đi mua quần áo
mấy người bán quần áo

bán được hào nào thì
đi mua xăng hội bán
xăng bán được đồng nào
thì đi mua vàng nhà

buôn vàng ắt có nhiều
tiền mua nhà mua cửa
bên bất động sản dư
dả đầu cơ chứng khoán

đội chứng khoán đang gửi
con cái đi du lịch
và du học năm châu
bốn bể rồi từ năm

châu bốn bể họ mang
tiền về mở ngân hàng
thương mại chẳng hạn các
ngân hàng này hẳn sống

nhờ các doanh nghiệp đầu
tư làm ăn tử tế
và bố láo nhân viên
của các doanh nghiệp hẳn

được lĩnh lương hàng tháng
đặng cho con cái học
hành đặng mua rau mua
thịt đặng mua quần áo

thế đấy đến đây ắt
quý vị thừa hiểu ở
cái xã hội này chúng
ta sống được đều nhờ

cả vào con cờ hó

 

 

 

Last modified on 09/12/2017 6:00 PM © 2004 2017 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC