YÊU NƯỚC

Việt Hà

 

 
 

 

                                                                                    


 

Trên trái đất này có lẽ chỉ
có người dân đất Việt phải chịu
nhiều hy sinh, đau thương, mất mát,
cay đắng, tủi nhục nhất khi thực
thi quyền yêu nước, bởi yêu nước
ở xứ sở này cũng đồng nghĩa 
với việc người dân phải yêu luôn 
cả mọi sự nhiễu nhương, thối nát 
của những người tự cho mình cái 
quyền độc quyền yêu  nước đề ra.

20.01.10

 

 

Last modified on 06/05/2010 6:00 PM © 2004 2010 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC