XUÂN MIÊN MAN

Việt Hà

 

 
 

 

 

Dậy chưa? tỉnh dậy?
dậy chưa? cả trời
xuân pháo hoa rực
sáng sao ta vẫn
mơ mơ màng màng?
dậy nào! tỉnh dậy!
đón xuân sang pháo
đâu? ừ, ta quên
khuấy pháo râm ran…
chắc giao thừa? ngoài
trời xuân tí tách
mưa bốn bề ùng
oàng tiếng pháo sao
ta vẫn mơ mơ
màng màng… xuân rồi
à? mới đó… đã
lại sang? ta - mấy
chục năm vẫn vậy
xuân đến… miên man
nỗi buồn…


Đêm giao thừa 31.12.06

 

 

 

Last modified on 02/15/2007 - 9:30 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME