XUÂN KHÔNG CÓ TẾT

Việt Hà

 

 
 

 

                                                                                     


 


Xuân đã về mà sao không thấy Tết?
chỉ thấy bốn bề tuyết giăng mắc trắng
tựa bông giá ở trước sân có một
nhành mai hay rung rinh trong gió đôi
cánh đào hồng trong chiêm bao có lẽ
ta đã ngỡ ngàng đó là hương vị
ngọt ngào - hương vị Tết. 360 ngày qua
đi rồi xuân-hạ-thu-đông cũng tàn
một năm lại hết ta đón xuân nhưng
chỉ thấy gầy guộc những hàng cây phố
phường vắng tanh ảm đạm không gian trong
ta chỉ thấy nỗi nhớ…ngày một dâng đầy.
Phải rồi! Xuân đang đến nơi đây mùa
xuân của trời Âu nên những đào, mai
được thay bằng tuyết trắng có lẽ thế
chăng nên ta mới thấy xuân nơi đây
lạnh lùng vắng lặng và ta đã vội
trách xuân về nhưng sao không thấy
Tết - Xuân ơi!

 Những ngày giáp xuân Đinh Sửu

 

 

 

Last modified on 03/01/2009 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC