VẤN VƯƠNG

Việt Hà

 

 
 


 

 

Chắc em sang ngang
nên hàng cau mới
vàng úa chắc mình 
mỗi đứa một nơi
nên trầu mới héo
làn môi em mới 
kém hồng chuyện tình
xưa rồi cũng theo
dòng thời gian tan
theo xác pháo hồng
vậy mà thu vừa
đến ta đã thấy
trong lòng vấn vương…

lập thu 2007

 

 

 

Last modified on 11/29/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC