VẪN BIẾT MÙA THU

Việt Hà

 

 
 


 

 

vẫn biết mùa thu – mùa thay lá
sao ta vẫn thấy cồn cào
khi nghe tiếng gió thoảng
trên cao cùng tiếng lá rơi…
rơi… rơi… như tiếng sóng rì rào
rồi cùng chao nghiêng rơi vào lòng
đất mẹ thì ra ta cũng như em
chúng mình đều dõi theo những tháng ngày
cách xa - những mùa thu thay lá để
rồi nỗi nhớ lại cồn cào như thủa
đầu mình mới gặp phải không em

06.10.07

 

 

 

 

Last modified on 11/01/2007 - 7:00 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME