TÌNH XA KHUẤT

Việt Hà

 

 
 

 

                                                                        

anh về khi mùa xuân
cũng vừa sang tới tìm
em chỉ thấy hàng cau
xưa xác xơ cùng giàn
trầu rám nắng. Hàng dậu
nhà em cũng lưa thưa
bóng vắng anh hỏi thăm
em ông lão hàng xóm
bảo anh: sau ngày cưới
em đã theo chồng về
một thành phố nơi xa...

Xuân 2003

 

 

 

Last modified on 03/30/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC