TÌNH BẠN

Việt Hà

 

 
 

 

 

Ta mang thứ xa xỉ ấy trong người và
ngây thơ ngỡ đó là báu vật của một 
kẻ sống đời thác loạn, nổi trôi. Mấy chục
năm lưu bạt xứ người ta mới ngộ được
rằng báu vật ấy quá xa hoa khiến ta
ngấp nghé trở thành kẻ khuynh gia bại sản.

2004

 

Last modified on 01/25/2007 - 8:30 AM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME