TIẾNG XUÂN

Việt Hà

 

 
 

 

                                                                                     

 Không phải tiếng của
mây không phải tiếng
của mưa không phải
tiếng của gió mà
là tiếng thì thầm…
nhặt khoan… đang vang
lên từ lòng đất -
lòng đất như xiêm
áo rạng rỡ muôn
màu của nàng tiên
đang từng phút từng
giây… chật…căng... rồi
bật ra từng nút
khuy hé… lộ… dần
cả vầng ngực trinh
trắng nõn nà hừng
hực hương xuân rạng
tỏa giữa đất trời
bao la sông núi…
Tiếng xuân.

15.03.2009

 

 

Last modified on 06/11/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC