THU XÔN XAO

Việt Hà

 

 
 

 

                                                                                    Có gì đó anh nghe rất xôn xao
như tiếng thông reo như tiếng suối non
cao cất tiếng hát rì rào như tiếng
sóng đại dương nô nức đẩy xô hôn

đôi bờ cát trắng trong lấp loáng ánh
mai vàng anh nhận ra - Thu đã đến!
những hàng cây giống bao độ thu về
lại nghẹn ngào đưa tiễn lá trên cao...

28.10.2008

 

 

Last modified on 11/01/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC