THU VƯƠNG

Việt Hà

 

 
 

 

 cứ ngỡ thu về chẳng vấn vương dẫu
trăng khuya khêu gợi cũng chẳng khiến ta
phải thao thức canh trường vậy mà thoảng
tiếng lá rơi thảng thốt bên thềm cửa
ta - quặn thắt trong lòng - ồ! thu vẫn
còn vương…

03.10.2007

 

 

Last modified on 11080/2007 6:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC