THU TRONG MƯA

Việt Hà

 
 


một chút lá vàng
lao xao chút nắng
thánh thót mấy hạt
mưa điểm một làn
sương trắng, ta - giữa
phố vắng xứ người
một thoáng bồi hồi
khi thấy mùa Thu
lại đến, trong mưa

Thu 2006-11-28

 

Last modified on 12/18/2006 - 03:00 PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME