THIÊN ĐƯỜNG ĐỊA NGỤC

Việt Hà

 

 
 

 

                                                                                     
Gia đình sẽ là một thiên đường nếu
mọi trật tự trong nó không bị đảo
lộn nhưng nếu mọi trật tự trong nó
bị đảo lộn thì gia đình sẽ trở
thành một địa ngục vậy nhưng cái đích
cuối cùng của đời người ai cũng mong
được nhảy vào cái thiên đường địa ngục
ấy đó là niềm vui hay bất hạnh?

06.12.2008

 

 

Last modified on 12/21/2008 6:00 PM © 2004 2008 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC