SAY TRĂNG

Việt Hà

 
 

 

Giọng đọc: Nguyên Ngọc

Lẽ thường phải uống rượu mới có
thể say nhưng hàng năm hễ rằm
Thu tới là ta lại thấy cay
cay nơi cõi lòng. Ngẩng trời cao
nhìn bảng lảng đôi áng mây hồng,
ta trong cơn chuếnh choáng lại ngỡ
kiệu hồng đang tới rước em. Thì
ra mấy chục năm rồi ta - một
gã điên cứ mỗi lần rằm Thu
tới ta lại thấy môi mềm, say
say... giá mà ta với được vầng
trăng này chắc chắn ta sẽ uống
cho thỏa những tháng ngày khát khao...

 

 

Last modified on 11/15/2006 - 07:00PM © 2004 -2006 www.thotanhinhthuc.org.
HOME