PHIÊU DIÊU

Việt Hà

 
 

 

Giọng đọc: Nguyên Ngọc

 

Mới nửa năm làm quán,
thương em thần, xác héo
tàn. Kém ngủ, biếng ăn,
em khẽ lùa tay, rụng tóc...

Nhìn em đi mỗi buổi
chiều phờ phạc, tim anh
bỗng nhói đau, lòng cộn
lên những niềm thương khó

tả. Em ơi! Kiếp chúng
mình vất vả, đất Mẹ
hoang tàn anh đành cùng
em gói trọn hành trang

đổ nát, lặn lội muôn
trùng, kiếm trốn lưu thân.
Nợ Non - Nước, hai vai
phận làm trai anh cố

gánh gồng, nhưng sóng gió
cuộc đời giập vùi anh,
bất lực. Thương anh, em
chân yếu, tay mềm nguyện

ghé vai sẻ bùi, chia
cực. Chúng mình hòa cùng
bao cánh bọt, phiêu diêu...