NỢ QUÊ

Việt Hà

 

 
 

 

 

 

Tôi nợ mảnh đất sinh ra tôi món
nợ cuộc đời tôi không thể trả quê
tôi mảnh đất chai cằn sỏi đá nơi
mọi người chỉ biết đến qua những vần
thơ thủa thiếu thời tôi đã ước mơ
lớn lên sẽ làm được điều gì đáp
đền cho quê mẹ nhưng rồi đường học
hành đường công danh... chẳng đường nào suôn
sẻ hành trang tôi bước vào đời là
một chuyến đi xa... ngoảnh lại sau lưng
đã hơn bốn chục năm già phân nửa
lặn ngụp giữa biển trời xứ lạ sống
kiếp bôn ba... cũng vất vả học hành
cũng lao động sớm khuya cũng khốn khó
dành dụm chắt chiu... nhưng chẳng hiểu mệnh
trời hay số phận hẩm hiu tới nay
vẫn chẳng giúp được gì cho quê mẹ
tôi biết tôi đã nợ mảnh đất nghèo
quê tôi cả một thời trai trẻ món
nợ này còn day dứt mãi khôn nguôi.

24.11.2007

 

 

Last modified on 12/10/207 - 11:00 AM © 2004 -2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME