NỖI NIỀM CHUNG  

Việt Hà

 

 
 


 

 

từng hàng cây từng
hàng cây từng giây
từng giây ào ào
trút lá thu quê
mình thu xứ lạ
cùng chung một nỗi
niềm khó tả phải
không em?

lập thu 2007-10-02

 

 

 

Last modified on 10/25/2007 7:00 PM © 2004 2007 www.thotanhinhthuc.org.
HOME