NGƯỜI MỸ THẮNG CỬ

Việt Hà

 

 
 

 

                                                                                     


 


Barack Obama đã chiến thắng người hùng của
cuộc chiến Việt Nam: John McCain! Từ nay
lịch sử nước Mỹ đã sang trang, ước
nguyện của Martin Luther King về một xã
hội "mọi người sinh ra đều bình đẳng;
một đất nước không còn những đứa trẻ
bị phân biệt  màu da; những người
từng làm nô lệ và những người từng
làm chủ nô có thể ngồi với nhau
như anh em" một nhà – hôm nay đã
là sự thật. Bầu cử thắng-thua với
người Mỹ không phải là chuyện còn-mất
mà cái đích chung là làm sao đưa
nước Mỹ trở lại vị thế hùng cường
nhìn nước Mỹ bầu cử chạnh lòng nghĩ
về nước Việt - một quá khứ oanh liệt
nhưng cũng đầy thảm khốc, đau thương – nơi
ấy thuần chủng một màu da nhưng hình
như từ lâu đã chia thành hai nhóm
máu. Mỹ trắng, Mỹ đen hôm nay đã
chỉ còn màu: Mỹ! Nhưng nước Việt xa
 xôi tới nay vẫn chia cắt: hai màu

05.11.2008

 

 

Last modified on 02/01/2009 6:00 PM © 2004 2009 www.thotanhinhthuc.org.
MUCLUC